Sveriges Byggindustrier

Ändrad tid för Sveriges Byggindustriers presskonferens 30 mars om byggkonjunkturen 1/2006

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 14:34 CEST

Den ekonomiska tillväxten är stark. På vilket sätt påverkas byggandet?

Svensk ekonomi fortsätter att växa med oförminskad styrka. Vid ökat resursutnyttjande stiger räntorna. Hur påverkas byggmarknaden?

De senaste åren har bostadsbyggandet ökat mycket snabbt. Kommer uppgången att fortsätta? En viktig faktor är produktiviteten. Hur utvecklas den inom byggindustrin och vad betyder det för sysselsättningen?

I konjunkturbedömningen följer vi upp den senaste tidens ekonomiska utveckling och vad den betyder för byggmarknaden.


Välkommen till vår presskonferens!

Tid: Torsdag 30 mars klockan 11.30. Vi bjuder på en lunchsmörgås.

Plats: Styrelserummet, Sveriges Byggindustrier, Norrlandsgatan 15 D, plan 7, Stockholm.

Meddela oss gärna om du kan komma eller inte.
Kontakta informationschef Gisela Högberg, tel 08-698 58 24, mobil 0708-58 24 44,
fax 08-698 59 00, e-post gisela.hogberg@bygg.org