Linköpings kommun

Ändrade skyddsbestämmelser för Tuna kungsgård

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 12:23 CEST

Riksantikvarieämbetet ändrar skyddsbestämmelserna för Tuna kungsgård i närheten av Ekängen. Kommunstyrelsen motsätter sig Riksantikvarieämbetets agerande och ifrågasätter giltigheten av beslutet.

Riksantikvarieämbetet har ändrat skyddsbestämmelserna för Tuna kungsgård. Kommunen är så berörd av sakfrågan att det hade varit högst lämpligt att kommunen hade blivit hörd innan Riksantikvarieämbetets beslut. De nya skyddsbestämmelserna berör kommunens planering för bostäder i Ekängen-Roxtuna och de nya verksamhetsområdena vid Distorp-Gärstad.

Kommunstyrelsen motsätter sig Riksantikvarieämbetets agerande och ifrågasätter giltigheten av beslutet. Kommunen har kommunala intressen i området som omfattar bland annat 1000-1200 bostäder.

– Bostadsbristen är stor runt om i Sverige. Kommunerna behöver stabilitet och långsiktighet i planeringen av nya bostäder, då kan inte statliga myndigheter göra ett lappkast som här och försöka ändra våra förutsättningar för att bygga, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Tuna Kungsgård ägs av Statens fastighetsverk. I samband med samråd och utställning av planförslaget till ny översiktsplan för Ekängen har Statens fastighetsverk framfört att de i sak inte har något att anmärka på utvecklingsmöjligheterna för området. Översiktsplanen har också anpassats till Tuna kungsgård genom att ingen ny bebyggelse föreslås kring gården. I stället ska ett öppet landskapsrum med jordbruksmark bevaras.

– När översiktsplanen antogs för bara några år sedan hade Statens fastighetsverk inget att invända. Staten måste bestämma sig, vill man se kommunerna lösa bostadskrisen eller inte? För oss ifrågasätts nu åratal av samhällsplanering innefattande över 1200 bostäder, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

I samband med planarbetet för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad tog kommunen även del av kulturfastighetsutredningen från Statens fastighetsverk som beskriver vilka fastigheter staten ur ett kulturhistoriskt perspektiv bör förvalta. Tuna kungsgård beskrivs i utredningen som en fastighet som inte uppfyller urvalskriterierna eller ingår i berättelsen om Sveriges kulturarv.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40, eller kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.