Fiskeriverket

Ändrade torskransoner i Östersjön

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 11:40 CEST

Ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Ändring av torskransonerna i Östersjön.

Med hänsyn till rådande kvotsituation har Fiskeriverket beslutat att sänka ransonen av torsk för trålfiskande fartyg i ICES-delområde 22-24 i Östersjön och för fartyg som fiskar med andra redskap än trål i ICES-delområde 25-32 i Östersjön från och med den 15 september 2008.

Fiskeriverket har även fattat beslut om att för trålfiskande fartyg i Östersjön införa två veckor långa ransoner med start den 15 september 2008.

Av bifogad författning FIFS 2008:22 framgår de nya ransonerna per dräktighetsklass.

Läs FIFS 2008:22