Utbildningsdepartementet

Ändrade villkor för friskolor

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 15:46 CET

I dag har regeringen överlämnat förslaget Bidragsvillkor för fristående verksamheter till Lagrådet. Villkoren för fristående skolor ska bli mer rättvisa.

Under mandatperioden har flera regeländringar beslutats som syftar till att villkoren för skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska vara lika, oavsett om det är offentlig eller enskild huvudman. I denna lagrådsremiss föreslås fler förändringar i det syftet.

Om en kommun under pågående budgetår skjuter till ytterligare resurser till de kommunala skolorna måste fristående skolor få motsvarande tillskott. Regeringen menar att motsvarande ska gälla om en kommun under året minskar resurserna till den egna verksamheten, det vill säga att en kommun i så fall kan minska bidragen till fristående skolor.

Sista ansökningsdagen för den som vill ha Skolinspektionens tillstånd för att starta exempelvis en fristående skola föreslås bli den 1 februari året innan verksamheten ska starta, vilket är två månader tidigare än i dag. Skolinspektionen förväntas fatta beslut senast den 1 oktober samma år, vilket ger friskolan större möjligheter att marknadsföra sig och bättre förutsättningar för både kommunen och friskolan att planera.

Regeringen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 28 juni 2010.Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 31 02
070-206 99 09