IFS

Ändrat antal aktier i IFS

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:50 CEST

I enlighet med tillämpliga flaggningsregler presenteras nedan förändring av antalet aktier och röster i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.). Förändringen härrör från delutnyttjande av optionsprogrammet som emitterades 2009.

Antal A-aktier
31 juli 2010    1 391 664
31 augusti 2010    1 391 664
Förändring 0

Antal B-aktier
31 juli 2010    25 049 258
31 augusti 2010    25 050 258
Förändring 1 000

Summa antal aktier
31 juli 2010    26 440 922
31 augusti 2010    26 441 922
Förändring 1 000

Antal röster
31 juli 2010    3 896 589,8
31 augusti 2010    3 896 689,8
Förändring 100,0

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk Telefon: +47 66 90 73 00 Corporate Communications Director anne.vandbakk@ifsworld.com

Manni Svensson Telefon: +46 8 58 78 45 00 IR & PR manni.svensson@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.
Mer information finns på www.IFSWORLD.com.
Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 September 2010 kl. 00.10.
IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.