LBI International AB

Ändrat datum för LBI International AB:s bokslutskommuniké och årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 15:33 CET

LBI International AB:s bokslutskommuniké flyttas från 25 februari till 26 februari.

LBI International AB:s årsstämma flyttas från 6 maj till 12 maj.

Uppdaterad kalender:

  • Bokslutkommunikén för perioden januari - december 2009 publiceras 26 februari
  • Delårsrapporten för perioden januari - mars 2010 publiceras 29 april
  • Årsstämma hålls 12 maj 2007 i Stockholm
  • Delårsrapporten för perioden januari - juni 2010 publiceras 29 juli
  • Delårsrapporten för perioden januari - september 2010 publiceras 21 oktober 2010
  • Årsredovisningen för 2009 kommer att publiceras på, och kunna laddas ner från, bolagets hemsida www.lbi.com i mitten av april. Tryckt version av årsredovisningen kan beställas från:

 

Eva Ottosson
eva.ottosson@lbi.com

+46 709 41 21 40
LBI International AB
Hamngatan 2
111 47 Stockholm

Om LBi:
LBi är en internationell digital byrå för marknadsförings- och tekniska lösningar och förenar förståelse, kreativitet och expertis för att lösa affärsproblem. LBi är Europas största byrå för kompletta lösningar och tillhandahåller alla digitala kompetenser, inklusive digital strategi, innehåll, servicedesign, media, CRM, tekniska lösningar, hosting och support. LBi har ca 1 400 anställda vilka i huvudsak återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska marknadsplatser som Amsterdam, Atlanta, Berlin, Bryssel, London, Milano, Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och på NYSE Euronext i Amsterdam.

www.lbi.com