LBI International AB

Ändrat datum för LBi:s årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 17:24 CET

LBI International AB:s årsstämma flyttas från 27 april till 2 maj

Uppdaterad kalender:

Årsredovisningen för 2006 kommer att publiceras på, och kunna laddas ner från, bolagets hemsida www.lbi.com i mitten av april. Tryckt version av årsredovisningen kan beställas på:

Telefon: 08 41 00 10 00
Fax: 08 411 65 95
Mail: anita.hallgren@lbi.com
Post: att: Anita Hallgren
LBI International AB
Rosenlundsgatan 29A
Box 38078
100 64 Stockholm

Delårsrapporten för perioden januari - mars 2007 publiceras 25 april
Årsstämma hålls 2 maj 2007 i Stockholm (flyttad från 27 april)
Delårsrapporten för perioden januari - juni 2007 publiceras 26 juli 2007
Delårsrapporten för perioden januari - september 2007 publiceras 25 oktober 2007


För ytterligare information kontakta:
Tobias Bülow, informationschef, LBI International AB
0709 41 22 58, tobias.bulow@lbi.com

Det internationellt ledande digitala byrånätverket LBi har ett komplett tjänsteutbud för leverans av marknadsföringslösningar och tekniska lösningar. Företaget har mer än 1 200 anställda vilka i huvudsak återfinns på större europeiska och amerikanska marknadsplatser som Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, London, Madrid, Milano, München, New York och Stockholm. Med team sammansatta utifrån en mängd olika kompetenser skapar LBi innovativa flerkanalslösningar för sina nationella och internationella kunder genom att på ett unikt sätt kombinera strategiutveckling och kreativ design med specifik branschkunskap och senaste teknologi. LBi skapades genom sammanslagningen av Framfab och LB Icon i augusti 2006 och är noterat på Euronext i Amsterdam och på OMX Nordic i Stockholm (Kortnamn: LBI).