Saab

Ändrat datum för Saab ABs bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:45 CET

Saab kommer att publicera sin bokslutskommuniké 2010 klockan 07.30 den 16 februari istället för den 11 februari som tidigare meddelats.

Datum för rapportering, årsstämma och kapitalmarknadsdag under 2011:

Årsstämma 2011                                                     7 april 2011
Delårsrapport jan-mars 2011                                   29 april 2011
Delårsrapport jan-jun 2011                                      19 juli 2011
Kapitalmarknadsdag                                                20 september 2011
Delårsrapport jan-sept 2011                                    21 oktober 2011


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com


www.saabgroup.com

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka
www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november kl. 10.00.