Consilium AB

ÄNDRAT RAPPORTDATUM

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:28 CEST

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m augusti kommer att publiceras den 18 september 2008.

Stockholm 2008-09-17

Consilium AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Anna Holmgren, Finanschef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-71 78 72

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 400 anställda och omsätter mer än 700 MSEK