Stille AB

Ändrat rapportdatum för Stille

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 15:37 CET


Stille har ändrat datum för bolagets bokslutskommuniké 2009. Nytt rapportdatum är 19 februari 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Rasin, VD, Stille AB
Tel: +46 8 588 580 10, e-post: jacob.rasin@stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicin¬teknik. Stille AB är listat på First North med Remium AB som Certified adviser och likviditetsgarant.