Sveriges Kommuner och Landsting

Ändrat synsätt på finanspolitiken ökar trovärdigheten

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 16:35 CET

Idag har SKL:s socialdemokratiska grupp presenterat en undersökning som visar att kommun- och landstingssektorn står inför stora ekonomiska prövningar de kommande åren. I socialdemokraternas pressmeddelande finns synpunkter på hur SKL gör sina prognoser för ekonomin i kommun- och landstingssektorn.


– Vi har förfinat vårt sätt att räkna i Ekonomirapporterna,säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting. I höstens Ekonomirapport, som kom i oktober, räknar vi med ett par tuffa år för kommuner och landsting.

I tidigare Ekonomirapporter har SKL:s ekonomer utgått från att statsbidragen hålls oförändrade i kronor och ören under senare delen av prognosperioden. Det ledde till kalkyler som visade orealistiska underskott i sektorn några år framåt i tiden. I efterhand visade det sig att resultaten så gott som alltid blev starkare på några års sikt än vad ekonomerna hade räknat med. Orsaken var att statsbidragen, tvärt emot antagandena, ökat år från år.


– För att göra trovärdigare ekonomiska bedömningar för kommunsektorn har SKL från och med den senaste Ekonomirapporten ändrat sättet att räkna på statsbidragen. Nu utgår vi från att statsbidragen ökar från och med 2013, vilket är mer realistiskt, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Varje prognos för svensk ekonomi måste innehålla ett antagande om finanspolitiken för kommande år. Att utgå från att statsbidragen hålls nominellt oförändrade, som vi tidigare gjorde, är också ett antagande, fast mindre realistiskt än vår nuvarande metod att räkna. Fler prognosinstitut än SKL har övergått till det här sättet att bedöma finanspolitiken, säger Mats Kinnwall.

Läs mer om SKL:s arbete med ekonomifrågor

Ladda ner högupplöst bild på Håkan Sörman och Mats Kinnwall 

För mer information:
Mats Kinnwall, chefsekonom
avdelningen för ekonomi och styrning
Mobil: 076-762 77 05
mats.kinnwall@skl.se

Annika Wallenskog, sektionschef
avdelningen för ekonomi och styrning
Mobil: 076-769 77 46
annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l