Kulturdepartementet

Ändring av 2006 års filmavtal

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:44 CET

Filmavtalets parter träffade den 30 januari 2007 ett avtal om ändring av 2006 års filmavtal. Avtalet ingicks från statens sida med förbehåll för regeringens godkännande. Regeringen har i dag beslutat att godkänna avtalet.

Bakgrunden till ändringen av 2006 års filmavtal är att Svenska Filminstitutet framfört till avtalets parter att institutet vill förstärka kompetensen vid sin produktionsstödsavdelning när det gäller budget-, finansierings- och marknadsanalys. För detta krävs nyanställningar som inte ryms inom de kostnadsramar för administrationen av filmavtalets stöd som anges i 2006 års filmavtal. Filminstitutet ges därför en möjlighet att även, i skälig omfattning, använda avtalets s.k. reservmedel till sådana kostnader.

- Svenska Filminstitutet genomför en omorganisation som ytterst syftar till att ge svensk film bättre förutsättningar att utvecklas. Genom den avtalsändring som filmavtalets parter enats om kan Filminstitutet gå vidare i det viktiga arbetet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@culture.ministry.se

Jon Dunås
08-405 31 98
070-548 74 73-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Svenska Filminstitutets webbplats (http://www.sfi.se)