Livsmedelsverket

Ändring av ”allergimärkningen”

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 14:43 CEST

Den 4 oktober 2005 publicerade EU en ändring som berör märkningen av allergena ingredienser. Ändringen innebär att även fiskgelatin som används som bärare av karotenoidpreparat ska undantas från märkningskravet i 39 § Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2004:27 om märkning och presentation av livsmedel.

Detta innebär att bilaga 1 till LIVSFS 2004:27 måste ändras. Ingredienser som redan är undantagna infördes i bilaga 1 genom LIVSFS 2005:15.
Livsmedelsverket planerar att omgående remissbehandla ett förslag till ändring av bilaga 1, så att även denna ändring kan träda i kraft den 25 november 2005.

För ytterligare information, se Europeiska Unionens Officiella Tidning EUT, L258

LIVSFS 2004:27
http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2000-2005/2004_27.pdf

Ytterligare upplysningar:
Birgitta Lund, avdelningsdirektör: 018-17 56 76

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500