Aerocrine AB

Ändring av antalet aktier och röster i Aerocrine

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:34 CET

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att aktieteckning utan stöd av teckningsrätter i samband med företrädesemissionen i Aerocrine inneburit att antalet aktier och röster i bolaget ökat under november 2010 på sätt som framgår av tabellen nedan.

Antal aktier och röster
Före aktieteckning100 898 187
Ökning1 265 170
Efter aktieteckning102 163 357

Solna den 30 november 2010
Aerocrine AB (publ.)

För mera information, kontakta:
Michael Colérus, CFO, +46 8 629 07 85

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/11, 2010 kl 08.00.