Artimplant AB

Ändring av antalet aktier och röster i Artimplant AB

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:55 CEST

Västra Frölunda, 2010-10-29

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas att nyemission av B-aktier under oktober månad 2010 har inneburit att antalet aktier och röster i Artimplant AB har förändrats enligt nedan.

Före nyemission: A-aktier 575.000, B-aktier 58.669.790, totalt antal aktier 59.244.790 och totalt antal röster 64.419.790.

Ökning genom nyemission: B-aktier 59.244.790

Efter nyemission: A-aktier 575.000, B-aktier 117.914.580, totalt antal aktier 118.489.580 och totalt antal röster 123.664.580.

För ytterligare information kontakta: Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros och förstärkning av skadad mjukvävnad. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010, kl.10:00 (svensk tid).