BioInvent International AB

Ändring av antalet aktier och röster i BioInvent International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:31 CET

Lund den 26 februari 2010. BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 26 februari 2010 uppgår till 61 095 689 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av emission av 5 434 800 aktier inom ramen för BioInvents riktade nyemission vilken offentliggjordes den 14 januari 2010.Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser kring dessa läkemedelskandidater med partners såsom Genentech, Roche och ThromboGenics.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, ImmunoGen, Mitsubishi Tanabe, OrbusNeich, UCB och XOMA. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.


För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263,
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046 286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com


BioInvent offentliggör denna information enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2010 kl. 9.00.