Karo Bio AB

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:20 CET

STOCKHOLM, den 30 december 2009. Karo Bio AB (publ) (Reuters: KARO.ST) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 30 december 2009 uppgår till 154 825 589 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av emission av 38 706 397 aktier inom ramen för Karo Bios företrädesemission vilken offentliggjordes den 26 oktober 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olof Wallström, VD
Tel: 08-608 60 20
E-post: p.o.wallstrom@karobio.se

Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör/IR-ansvarig
Tel: 08-608 60 52
E-post: erika.soderberg.johnson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel. Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt inom kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett tydligt behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio utvecklar substanser avsedda för breda patientgrupper till klinisk fas II före utlicensiering. Inom terapeutiska nischområden har Karo Bio kapacitet att ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt även hela vägen till marknaden. Utöver egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar. Karo Bio är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Karo Bio offentliggör denna information enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2009 kl 08:30.