Moberg Pharma AB (publ)

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 08:31 CEST

STOCKHOLM, 30 april 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, emitterat 660 843 B-aktier. Nyemissionen av B-aktier har resulterat i en ökning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Per den 30 april 2019 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 18 364 605 aktier, varav 17 703 762 stamaktier och 660 843 B-aktier. Varje stamaktie och B-aktie berättigar till en röst. Antalet röster i Bolaget har således ökat med 660 843 röster till sammanlagt 18 364 605 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission av 660 843 B-aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 klockan 08.30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Bifogade filer

PDF-dokument