Net Insight AB

Ändring av datum för årsstämma i Net Insight

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 14:48 CET

Net Insights årsstämma kommer att hållas måndagen den 3 april 2006 klockan 10.00 i bolagets lokaler i Västberga. Kallelse till stämman kommer den 6 mars.

Detta meddelande ersätter tidigare information om att årsstämman skulle hållas den 30 mars.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net