Skanditek Industriförvaltning AB

Ändring av datum för Skanditeks delårsrapport för det första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:50 CET

Skanditek har beslutat att senarelägga utgivningsdatum av delårsrapporten för perioden januari - mars 2006 med anledningen av att Vitrolife, ett av Skanditeks noterade intresseföretag, kommer att offentliggöra sin delårsrapport den 4 maj. Skanditeks delårsrapport kommer att offentliggöras fredagen den 5 maj istället för den 27 april.Stockholm den 14 mars 2006

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
För mer information, kontakta:

Jonas Alfredson, ekonomichef,
telefon 08-614 00 29, mobil 0733-90 49 12, e-post jonas.alfredson@skanditek.se


Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska
onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och
långsiktig ägare och bidra till portföljbolagens utveckling med
industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.
Portföljen består av tolv bolag. De viktigaste innehaven är Bure (10%),
MYDATA automation (96%), PartnerTech (37%), Powerwave (2%) och Vitrolife
(28%). Skanditek är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen.