Fiskeriverket

Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2005:47) om fördelning av vissa fiskemöjligheter under år 2006

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:54 CET

Med hänsyn till rådande kvotsituation har Fiskeriverket beslutat att återinföra en enhetlig ransonsnivå i Östersjön och att höja ransonerna, inklusive vadtillägget, av sill i Skagerrak/Kattegatt från och med den 20 november 2006.

Se FIFS 2006:30 där framgår de nya ransonerna per dräktighetsklass.
http://www.fiskeriverket.se/juridik/fifs/2005-47/TV/2006-30-ev.pdf