SKF AB

Ändring av rapporteringstid - SKF niomånadersrapport, 19 oktober 2010

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:51 CEST

SKF kommer att offentliggöra sin niomånadersrapport cirka kl. 08.00 på tisdag
den 19 oktober 2010.

Detta följs av en telefonkonferens/möte i Stockholm kl. 10.00. Ytterligare en telefonkonferens kommer att hållas kl. 14.00 för dem som inte kan delta kl. 10.00.

Följande chefer från SKF kommer att delta: Tom Johnstone, President och CEO, Tore Bertilsson, Executive Vice President och CFO, Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications och Marita Björk, Head of Investor Relations.

Telefonkonferens och möte: tisdag 19 oktober kl. 10.00

Plats:
Grand Hotel, New York

S. Blasieholmshamnen 8

Ring Genesys Conferencing direkt på telefonnummer: 08-5052 0110

tio minuter innan konferensen startar. Uppge för telefonisten att du önskar delta i SKFs telefonkonferens, ref. nr. 878674. Vänligen använd ingen högtalartelefon under konferensen eftersom detta har en negativ inverkan på ljudet för alla deltagare.

En bildpresentation kommer att finnas tillgänglig strax efter att rapporten har släppts, adress: http://investors.skf.com/ (välj Presentations). Det är också möjligt att bara lyssna på telefonkonferensen på samma webbplats.

Media: För att förhandsboka intervjuer med Tom Johnstone efter telefonkonferensen, var god kontakta Marie-Christine Björkgren, tfn: 031 337 18 64.

En tjänst för återuppspelning kommer att finnas tillgänglig till 2010-10-22:

Telefonnummer. 08-5052 0333, access code: 878674

Telefonkonferens: tisdag 19 oktober kl. 14.00.

Ring Genesys Conferencing direkt på telefonnummer 08-5052 0110, ref. no. 877194

Göteborg den 18 oktober 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2010 kl 19.45.


För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2009 uppgick till SEK 56 227 miljoner kronor och antalet anställda var 41 172. www.skf.com.