Firefly AB

ÄNDRING AV REDOVISNINGSPRINCIPER

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:28 CEST

Styrelsen för Firefly AB har beslutat att ändra redovisningsprinciperna och övergår till att använda Årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens rekommendationer. Ändringen medför ingen skillnad i siffermaterialet.

Bakgrunden är att redovisning enligt tidigare principer på ett menligt sätt skulle avslöja delar av bolagets affärshemligheter.

Stockholm den 3 april 2009

Lennart Jansson, VD

För ytterligare information kontakta:
Lennart Jansson, VD, Firefly, tel. 070 591 96 76 alt. lennart.jansson@firefly.se

Robert Rehbinder, styrelseordförande, tel 070 824 98 40 alt. robert.rehbinder@rekonstruktionskapital.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Pressrelease 2009-04-03.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2008 till 82 Mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.