Skandia

Ändring av talan i class action-målet mot American Skandia avvisad

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:22 CEST

Den 31 juli 2003 beslutade chefdomare Milton Pollack i the United States District Court for the Southern District of New York att som uppenbart ogrundat avvisa class action-målet (grupptalan) Donovan v. American Skandia Life Assurance Corp. m.fl.

I pressmeddelande den 4 september 2003 meddelade Skandia att kärandenas avdokater hade överklagat avvisningsbeslutet till the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit och att man därtill, efter att marginellt ha justerat sin talan, begärt att domare Pollack skulle ompröva sitt avvisningsbeslut.

Domare Pollack har nu tagit ställning till justeringen av talan. Även denna avvisas. Domare Pollack anser inte att kärandenas taleändring på något sätt utgör skäl att ändra den tidigare bedömningen att deras talan är uppenbart ogrundad. Begäran om omprövning avvisas därför.

Avvisningen av taleändringen påverkar inte det överklagande som skett till the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit.

Som tidigare meddelats står Försäkringsaktiebolaget Skandia risken för utgången i målet, som en följd av avtalet med Prudential Financial, Inc. rörande försäljningen av American Skandia.

För ytterligare information:
Harry Vos, chef Investor Relations, tel 08 – 788 25 00
Gunilla Svensson, pressekreterare, tel 08 – 788 42 97