IFS

Ändring av totala antalet röster i bolaget

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:39 CEST

Under september 2010 har på aktieägares begäran aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Med anledning av genomförda omvandlingar har det totala antalet röster i bolaget förändrats.

Bolagsordningen för IFS AB ger ägare till aktie av serie A rätt att på begäran få aktie av serie A omvandlad till aktie av serie B. Varje aktie av serie A medför 1,0 röst per aktie och varje aktie av serie B medför 0,1 röst per aktie. En omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B medför därmed en förändring av det totala antalet röster i bolaget.

Den 31 augusti 2010 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 26 441 922, varav 1 391 664 aktier av serie A och 25 050 258 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 896 689,8.

Under september 2010 har på aktieägares begäran 1 194 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B, vilket har medfört en minskning av totala antalet röster med 1 074,6.

Den 30 september 2010 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 26 441 922, varav 1 390 470 aktier av serie A och 25 051 452 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 895 615,2.

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk

Corporate Communications
anne.vandbakk@ifsworld.com
Telefon: +47 66 90 73 00

Frédéric Guigues
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2010 kl. 18.00.

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.