Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet med Luxemburg förbättrar informationsutbyte i skatteärenden

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:24 CEST

Ett protokoll om ändring i 1996 års avtal mellan Sverige och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 7 september 2010. Till protokollet hör en skriftväxling.

Genom protokollet ges Sverige och Luxemburg utökade möjligheter att utbyta information i skatteärenden. Det innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg. Protokollet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Mats Andersson, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 18 63
070-221 49 59