Aspiro AB (publ)

Ändringar i Aspiros ledning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:56 CET

I samband med det tyngdpunktsskifte som pågår i Aspiro, med utökade satsningar
på Mobile TV, Music och Mobile Solutions, görs några förändringar i bolagets
ledningsgrupp. Aspiros finansdirektör har också valt att lämna bolaget för en ny
tjänst.

Aspiros ledningsgrupp kommer framöver att bestå av VD, finansdirektör samt
cheferna för affärsområderna Mobile TV, Music och Mobile Solutions. Detta
innebär att cheferna för Mobile Entertainment och Mobile Search lämnar
ledningsgruppen, men fortsätter i sina respektiva roller i bolaget.

- Aspiro väljer nu att ytterligare utöka satsningarna på våra tillväxtområden
inom Mobile TV, Music och Mobile Solutions, varför vår ledningsgrupp också
kommer att spegla detta. Ändringen är en naturlig följd av den inriktning som
bolaget nu tar, säger Gunnar Sellæg, VD för Aspiro.

Aspiros finansdirektör Jostein Viksøy meddelade idag bolaget att han har valt
att tacka ja till en tjänst som finansdirektör i det nordiska bolaget InfoCare.
Viksøy började som finansdirektör och medlem av ledningsgruppen i Aspiro i april
2007. Han lämnar sin tjänst i slutet av maj månad. Tillförordnad finansdirektör
blir bolagets ekonomichef Jörgen Carlsson.

- Det var ett mycket svårt beslut att lämna ett bolag med så många nysatsningar
som Aspiro, men samtidigt är den möjlighet jag nu får i InfoCare så spännande
att jag inte kan tacka nej till deras erbjudande, säger Jostein Viksøy.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 19 februari 2010
klockan 8.45.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristin Breivik Eldnes
IR- och informationschef
Tel: +47 908 07 389
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
VD
Tel: +47 901 81 528
e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är marknadsledare inom mobil underhållning i norra Europa. Med Aspiros
tjänster kan användarna bland annat titta på TV, lyssna på musik och spela spel
i mobiltelefonen. Aspiros dotterbolag Rubberduck har en världsledande lösning
för mobil-TV. Aspiro är också en av Nordens ledande aktörer inom mobil
marknadsföring och mobila lösningar. Tjänsterna levereras till företag som
Telenor, TeliaSonera, Tele2, 3, NRK och BBC. Bolaget grundades 1998 och är ett
smallcapbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Aspiro har cirka
140 medarbetare och omsatte 2009 441 MSEK. Huvudkontoret ligger i Sverige och
lokala kontor finns i Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och
USA.