Livsmedelsverket

Ändringar i EG-förordningar om hygien och kontroll

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:19 CET

Nya regler införs för råmjölk, fiskolja och importintyg. I reglerna om slakt införs ett undantag till regeln om att slaktkroppar måste flås helt och hållet. Anledningen är att det finns efterfrågan på livsmedel som mule och läppar av nötkreatur inom EU.

EG- kommissionen tog i november 2006 beslut att ändra fem olika förordningar som gäller för livsmedel av animaliskt ursprung.
Ändringarna finns i fem olika ändringsförordningar, 1662/2006-1666/2006, och innebär bland annat följande:

* Livsmedelföretagarna får inte sätta på mer än ett identifieringsmärke på produkter av animaliskt ursprung. (1662/2006)
* Företagen måste följa nya hygienregler för fiskolja och råmjölk. Tidigare har det varit oklart vilka regler som gällde för råmjölk, men nu gäller i stort sett samma hygienregler som för vanlig mjölk. (1662/2006)
* Ett undantag till kravet att slaktkroppar flås helt och hållet införs. Hudar är en känd förororeningskälla och kravet är välmotiverat av hygieniska skäl, men samtidigt äter vissa befolkningsgrupper mule och läppar av nötkreatur. Sedan tidigare finns undantag i fråga om skallar av kalvar, får och getter samt fötter av nötkreatur, får och getter. (1662/2006)
* I den offentliga kontrollen ska även råmjölk kontrolleras. Krav ifråga om språk på importintyg förenklas och mottagarlandets språk räcker. (1663/2006)
* Nya metoder införs i offentlig kontroll vid analys av musselgiftet PSP och av mjölkprodukter. (1664/2006)
* Regler om hälsointyg vid import av grodlår, snäckor, gelatin och kollagen från tredje land uppdateras. Nya intyg gäller också för fiskeriprodukter, levande musslor samt honung och andra biodlingsprodukter (1664/2006). Samtidigt införs övergångsregler. (1666/2006)

Följande förordningar har förändrats:
853/2004 hygien för livsmedel av animaliskt ursprung
854/2004 offentlig kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung
2074/2005 bl.a. tillämpningsregler till förordning 853/2004 och 854/2004
2075/2005 offentlig kontroll av trikiner
2076/2005 bl.a. övergångsregler till förordning 853/2004 och 854/2004


Länk till ändringsförordningarna 1662/2006- 1666/2006

Länk till översikt över EG-förordningar om hygien och kontroll

Ytterligare upplysningar:
Karin Winberg, förhandlare, Regelavdelningen: 018-17 56 09, 0709-24 56 09