Livsmedelsverket

Ändringar i EG-förordningar om hygien och kontroll

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:14 CEST

De nya EG-förordningarna om hygien och kontroll ska börja tillämpas från den 1 januari 2006. Samtidigt börjar två helt nya ändringsförordningar att gälla. De handlar om så kallade genomförandeåtgärder samt om övergångsbestämmelser.

Ändringsförordningarna påverkar främst förordning 853/2004 (hygien för livsmedel av animaliskt ursprung) och förordning 854/2004 (kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung).

Genomförandeåtgärder
Trots att grundförordningarna är ganska detaljerade behöver de ändå kompletteras eller ändras på vissa punkter. Exempel på så kallade genomförandeåtgärder respektive ändringar är:

Tidigare antagna krav om information från livsmedelskedjan om djur som är avsedda för slakt kompletteras. Syftet är att de olika leden i livsmedelskedjan ska kommunicera på ett tillfredsställande sätt. Dessutom vill man uppnå samverkan mellan djuruppfödaren, slakteriet och den officielle veterinären på slakteriet.
Kött av fjäderfä som behandlas med ämne som ökar vattenupptaget får inte säljas som färskt kött. Däremot kan det säljas som köttberedning eller användas i köttprodukter.
Samtliga regler i förordningen om genomförandeåtgärder ska gälla permanent.

Övergångsbestämmelser
För att inte alla nya krav i grundförordningarna ska behöva tillämpas fullt ut från redan från den 1 januari 2006 införs tillfälliga ändringar – övergångsbestämmelser - under upp till fyra år. Exempel på övergångsregler:

De nya reglerna om information från livsmedelskedjan får införas successivt under en fyraårsperiod.
Förpackningsmaterial förtryckta med ovala kontrollmärket får användas under två år trots att utformningen inte helt stämmer med nya regler. Med de nya reglerna ska exempelvis förkortningen EEG ersättas med förkortningen EG.

Inte formellt antagna
De nya ändringsförordningarna har inte ännu formellt antagits och översatts till svenska. Livsmedelsverket har ändå valt att publicera publicera arbetsdokument som visar de versioner som medlemsländerna nu enats om samt att informera om innehållet. Länkar till dessa dokument finns längst ner på denna sida.

Ytterligare upplysningar: Karin Winberg, avdelningsdirektör, Regelavdelningen, Livsmedelsverket, 018- 17 56 09

Länkar till föreslagna och antagna förordningar samt till information om innehållet på: http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=12223

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500