Finansdepartementet

Ändringar i stämpelskattelagen innebär att skatt tas ut när en ansökan om företagsinteckning beviljas

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 16:56 CEST

Regeringen har idag överlämnat remissen om stämpelskatt till Lagrådet

Lagen om företagsinteckning trädde i kraft den 1 januari 2004
(2 003:528). Stämpelskattelagen borde därför ha ändrats vid årsskiftet 2003/2004. Så skedde emellertid inte vilket fått till följd att stämpelskatt på företagsinteckningar inte kunnat tas ut mellan den 1 januari och 5 mars 2004.

Ändringen i lagen innebär att en ny företagsinteckning ersätter det tidigare företagshypoteket. Till skillnad mot företagshypoteket beviljas inte den nya företagsinteckningen i sökandens näringsverksamhet utan i all sökandens egendom. Den som ansöker om företagsinteckning behöver inte heller vara näringsidkare.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Cecilia Silferhjelm
Kam.rättsass.
08-405 29 55