Örebro Läns Landsting

Ängen - ett modernt centrum för hälsa, vård och äldreboenden

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 14:02 CEST

Ett nytt modernt centrum med vårdcentral, familjecentral, boenden och verksamhet för äldre, samt gruppbostad för funktionshindrade planeras i sydöstra Örebro.
Den nya anläggningen, Ängen, ska uppföras på Landbotorpsallén i området Ladugårdsängen. Den beräknas vara klar sommaren 2010.
Örebro läns landsting och Örebro kommun står gemensamt bakom det nya centrat för hälsa, vård och omsorg.

- Ängen blir en unik lösning för befolkningen i sydöstra Örebro, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, s, landstingsstyrelsens ordförande. Tack vare ett brett samarbete med Örebro kommun skapar vi tillsammans ett vård- och omsorgscentrum under samma tak. Det kommer att innehålla det mesta av vård och omsorg som en människa kan behöva under sin livstid; från familjecentral för de allra yngsta till äldreboenden för de äldsta. Ängen blir en spännande helhet.

- De människor som möter våra verksamheter bryr sig inte om vem som är huvudman, säger Rasmus Persson, c, ordförande i Programnämnd social välfärd, Örebro kommun. Därför är detta samarbete oerhört positivt. Förhoppningsvis är det startskottet till fler gemensamma initiativ av detta slag. I huset kommer mycket av vår prioriterade verksamhet att finnas, till exempel förebyggande arbete i form av en familjecentral, och genom ett äldreboende visar vi på nytt allvar med satsningen på vår äldre befolkning.

Politiskt ska nu projektet Ängen behandlas av Örebro kommuns Programnämnd social välfärd i dag den 10 september, kommunstyrelsen den 16 september och av landstingsstyrelsen den 8 oktober. Beslutet väntas bland annat innebära att förprojektering med skissförslag för byggnaden, samt en investeringsram på 204,6 miljoner kronor, godkänns.

Folkhälsa för alla åldrar, äldrefokus, rehabilitering och samverkan - det är ledorden för Ängen.

Ängen avlastar tre vårdcentraler
Överenskommelsen innebär att Örebro läns landsting ska driva den nya vårdcentralen med läkarmottagning, sjukgymnastik samt barn- och mödrahälsovård. Vårdcentralen kommer att avlasta framför allt vårdcentralerna i Tybble, Adolfsberg och Skebäck och ge invånarna i sydöstra Örebro en vårdcentral som ligger nära de boende.

Modernt centrum för framtida behov
Örebro kommun ska ansvara för en familjecentral, som är en central del av att utveckla det förebyggande arbetet i området kring Ladugårdsängen och boende för äldre samt gruppbostäder.
Ängen blir en modern anläggning där framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen kommer att mötas. Genom utbyggnaden av särskilda boenden kan de behov som framkommit i Örebro kommuns boendeplan tillgodoses.
Seniorbostäderna i huset, som ska drivas av Länsgården Fastigheter AB, gör det möjligt för äldre par att lättare fortsatt kunna bo tillsammans, även om hälsan skulle svikta.

Samverkan och närhet
Att kommunens och landstingets verksamheter finns i samma hus har många fördelar. Det blir en närhet till vårdpersonal samt laboratorium, vilket är klara fördelar för såväl boende, brukare som personal. Brukaren/patienten som bor i husen kan lätt besöka vårdcentralen, och det är även lättare för personal att göra hembesök.
Samverkan innebär också en högre grad av samutnyttjande av lokaler för personal, hemtjänst, hemrehabilitering samt möjligheten att lägga till nya områden, exempelvis dagrehabilitering med närhet till sjukgymnastiken.
Lokaler föreslås också kunna användas kvällstid för exempelvis motionsgrupper och andra hälsogrupper i samverkan med kommunen och föreningslivet.

Folkhälsa för alla åldrar
Folkhälsa för alla åldrar innebär dels arbetet i familjecentralen, dels en särskild hälsomottagning på vårdcentralen. Det kan också innebära folkhälsoarbete i stadsdelen i samverkan med andra aktörer inom till exempel kommun, kyrka eller föreningsliv.

Rehabilitering
Rehabilitering för sydöstra Örebro bör kunna koncentreras till Ängen när det gäller sjukgymnastik och dagrehabilitering, men också för samverkan kring patienter med neurologiska sjukdomar där både kommunens och primärvårdens insatser behövs.

Äldrefokus
Det är en medveten satsning att ha ett äldrefokus där betoningen ligger på rehabilitering. Minnesmottagning och eventuellt en geriatrisk konsult kommer att diskuteras.

Efter beslut ska en politisk styrgrupp, med ledamöter från Örebro läns landsting och Örebro kommun planera Ängen mer i detalj, innan spaden sätts i jorden.
Landstingets fastighetsbolag Länsgården Fastigheter AB blir byggherre och fastighetsägare.
Investeringskostnaden beräknas till 204,6 miljoner kronor.