Softronic AB

Ännu en A-kassa väljer Softronic

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 09:06 CET

Softronic är en av tre godkända leverantörer i Sverige för drift- och support till landets A-kassor. I dagarna knöt bolaget ännu en ny kund till den för IT-verksamheten strategiskt viktiga kundgruppen medlemsorganisationer. Ett treårigt avtal tecknades mellan Softronic och SEKOs A-kassa.

- Softronic svarade väl upp till de krav som vi ställer på en driftleverantör för framtiden, säger Orvar Johanson chef för SEKOs A-kassa. Valet grundade vi på följande tre faktorer: leverantörens kvalité på tjänsterna, leverantörens allmänna tillförlitlighet samt offertens ekonomiska värde, fortsätter Johanson.

Orvar Johanson är tillika ordförande på Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) som omfattar landets 38 arbetslöshetskassor om 3,8 miljoner medlemmar. SO har godkänt Softronic som en av tre drift- och supportleverantörer i Sverige. SEKOs A-kassa är den tredje i raden efter Byggnads och Handels A-kassor som sluter sig till Softronic.

- Att sköta driften och ansvara för ett samhällsviktigt system som utbetalar många miljoner varje vecka och kontinuerligt kommunicerar med RSV, RFV, AMS, CSN samt en av Sveriges största banker är ett prestigefyllt uppdrag, säger Softronics VD Anders Eriksson.

- Vi menar att vi skiljer oss från andra leverantörer på så sätt att våra uppdragsgivare har möjlighet att dra stordriftsfördelar tillsammans med andra kunder för vilka vi gör samma sak, fortsätter Eriksson. Det betyder att vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser.

- Inom Softronics IT-verksamhet har vi lång erfarenhet från samarbeten med flera fackförbund och medlemsorganisationer, vilka också får ta del av vår kunskap från andra branscher, så som fond- och försäkring samt transport och logistik, avslutar Eriksson.

För mer information kontakta :
Anders Eriksson, VD Softronic
anders.eriksson@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer.
Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 245 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Estland och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.softronic.se