Destination Skellefteå

Ännu en månad av uppgång i besöksnäringen i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 09:55 CEST

Det är de två senaste månaderna april och maj som bidragit starkast till denna ökning.

- Det stora driftstoppet på Rönnskär tillsammans med det fantastiska väder som vi fick redan i maj är de enskilt största anledningarna till ökningen, säger
Anders Hellgren.

Sommarens högsäsong har i skrivande stund också kommit igång och både hotell och campinganläggningar går nu för högtryck. Håller bara vädret i sig finns det goda förutsättningar för ännu en rekordsäsong, där framförallt våra norska gäster är mycket betydelsefulla, fortsätter Anders Hellgren.

Mer information om boendeanläggningar i Skellefteå finns på:

http://www.destinationskelleftea.se/sv/Destination/Bo

Gästnätter 2013

 

2012

2013 

Förändr.

Procent 

Ack förändr

Jan  15029
 
15477
 
-448
 
-2,9%
 
-448
 
-2,9%
 
Feb
 
18586
 
16601
 
1985
 
12,0%
 
1 537
 
4,8%
 
Mar
 
18813
 
18290
 
523
2,9%
 
2 060
 
4,1%
 
Apr
 
17740
 
12670
 
5070
 
40,0%
 
7 130
 
11,3%
 
Maj
 
24956
 
15967
 
8989
 
56,3%
 
16 119
 
20,4%
 


Mer information

Anders Hellgren

VD, Destination Skellefteå

Tfn 0910 - 45 25 01

anders@destinationskelleftea.se

Destination Skellefteå AB samägs sedan 2008 av privata medlemsorganisationer och Skellefteå kommun. Bolaget ska genom sitt arbete vara det främsta verktyget för att nå målen i Skellefteås turismstrategi bl.a. att mer än fördubbla omsättningen i besöksnäringen mellan 2010 och 2020. Dessa mål ligger helt i linje med den Nationella turismstrategin.

Destination Skellefteå är sedan 2009 medlemmar i Swedish Lapland Tourism ekonomisk förening, en regional turismorganisation som omfattar 9 destinationer i Norrbotten och Skellefteå. Möjligheten att verka under varumärket Swedish Lapland har starkt bidragit till Skellefteås turistiska framgångar på, framförallt, det internationella planet.

Mer om Destination Skellefteå och dess besöksmål