Sundsvalls kommun

Ännu en milstolpe i arbetet med Fritt val hemtjänsten är nu nådd

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 09:28 CET

Vid Socialnämndens sammanträde onsdag den 21 mars antog, med vissa justeringar, Socialnämnden det förfrågningsunderlag som ska användas vid upphandling av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem LOV.Justeringarna som lämnades som förslag under sammanträdet kom bland annat efter facklig MBL-förhandling och från Koalitionen.

I och med beslutet så är villkoren för att bli godkänd som utförare av hemtjänst nu klara och även nivån för den ekonomiska ersättningen är fastställd.

- Nu kommer förvaltningen att föra in de beslutade justeringarna i förfrågningsunderlaget och fortsätta vårt arbete med att förbereda oss på att kunna ta emot ansökningar. Vi räknar med att man ska kunna börja ansöka om att bli godkänd från och med månadsskiftet april-maj, säger socialdirektör Peter Löthman.

Socialdemokraterna reserverade sig dock mot beslutet, till förmån för deras egna kompletteringsförslag medan Vänsterpartiet  yrkade avslag.

Kontaktpersoner
Peter Löthman, socialdirektör
Tel. 060 - 19 10 89
Mobil: 070- 33 95 801
E-post: peter.lothman@sundsvall.se

Jenny Lilius, informatör socialtjänsten
Tel. 060- 19 11 43
Mobil: 070- 190 67 24
E-post: jenny.lilius@sundsvall.se