Nilan Sverige AB

Ännu en seger för Nilan i den prestigefyllda tävlingen Solar Decathlon

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 07:50 CEST

Nilan har som en del av det franska laget Team Rhône Alpes vunnit den internationellt prestigefyllda tävlingen Solar Decathlon, som nyligen gick av stapeln i Madrid. Det är inte mindre än tredje gången, då Nilan även var en del av de vinnande lagen 2007 och 2009.

Solar Decathlon koncentrerar sig på universitetsstudenters förslag till lågenergihus, som får sin energi från solen och som producerar en minimal mängd avfall under deras livscykel. I årets upplaga blev 20 team nominerade varav tre av lagen vände sig till Nilan i deras sökande efter en energieffektiv inneklimatlösning. De valde alla lösningen Compact P, som är certifierad för passivhus.

Vinnarprojektet Canopea består av fyra så kallade Nanotowers, som var och ett består av upp till tio lägenheter, där varje lägenhet är utrustad med Nilans Compact P lösning. Canopea är tänkt som framtidens svar på de bostadskrav och utmaningar som finns i tätbefolkade bostadsområden där invånarna önskar att bo i hus istället för lägenhet.

Peter Sønderskov, Exportchef Nilan A/S

”Med vår Compact P lösning har vi levererat vad som motsvarar byggnadens hjärta och lungor. Den lösningen har bidragit till att Canopea har haft den bästa regleringen av temperatur, fukt och koldioxidkoncentration och därmed fått högsta betyg som byggnaden med det bästa inneklimatet med den lägsta energiförbrukningen.”

Solar Decathlon är en internationell universitetstävling som främjar forskning inom utveckling av effektiva hus med särskild vikt vid att minska energiförbrukningen. Läs mer på www.sdeurope.org

Compact P är en avancerad kompaktlösning som kombinerar ventilation, varmvatten och uppvärmning i en och samma enhet. Ett av endast ett fåtal passivhusertifierade ventilations- och värmeåtervinningssystem i världen. 

NILAN utvecklar och tillverkar energieffektiva ventilations- och värmepumplösningar av högsta kvalitet, vilka säkerställer en god luftkvalitet inom hus och en låg energiförbrukning med särskild hänsyn till miljön. Sedan starten 1974 har Nilans internationella etablering ständigt ökat och är idag representerade i större delen av Europa.

Läs mer på www.nilan.se