Lots Security AB

Ännu en stadsdelsförvaltning valde LOTS Securitys trådlösa personlarm EkoTek

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:29 CET

Att vårt trådlösa personlarm EkoTek med positionering har vad som krävs för att uppfylla mycket tuffa krav även vid stora säkerhetsentreprenader fick vi flera bevis för under förra året. En av de största installationerna var hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på Fagerstagatan i Lunda. Vår partner Eyesec Larmteknik ansvarade för installationerna i fem olika byggnader och vi på LOTS Security stod för driftsättning och utbildning.

Fyra Eko Tek- anläggningar

Fyra EkoTek-anläggningar hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Det kan låta lite märkligt att fyra EkoTek-anläggningar har installerats i fem byggnader. Svaret är att en av anläggningarna är uppdelad på två byggnader som ligger med några hundra meters avstånd från varandra. Signalerna mellan dessa går via Stockholms stads eget nätverk.

Stockholms stad är indelat i 14 stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt områden och varje stadsdelsområde innefattar flera stadsdelar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen. I Spånga-Tensta stadsdelsområde bor det drygt 38 000 personer (2011) i stadsdelarna Bromsten, Flysta, Sundby, Tensta och Solhem-Lunda.

Även hos Bromma Stadsdelsförvaltning

Det är inte första gången en stor EkoTek-anläggning installeras hos en av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. När Bromma stadsdelsförvaltnings verksamhet flyttades till Alviks Torg för ett par år sedan undersöktes alternativa lösningar till det personlarmsystem med fast monterade larmknappar i 200 rum som användes i den tidigare kontorsfastigheten. Ett stort problem var tidskrävande felsökning på grund av systemets storlek.

Vid valet av nytt personlarm prioriterades därför en mer flexibel och lättskött teknik som enkelt kan byggas ut och även flyttas vid behov. Valet blev det trådlösa personlarmet EkoTek. Genom positioneringen förstärktes personalens säkerhet genom att de försågs med bärbara larmsökare. I samband med valet av lösning sa den säkerhetsansvarige vid Bromma stadsdelförvaltning så här:

”Flexibiliteten i den trådlösa EkoTek-tekniken har vi utnyttjat för att anpassa lösningen till de olika säkerhetskrav vi har i byggnaden. Genom att placera ut repeaters är EkoTek-systemet aktivt på de fyra våningsplan där medarbetarna ska ha personlarm. Vi har också valt den programvarulösning som Lots Security utvecklat och där larmvisning kan ske på bildskärmarna vid arbetsplatserna” Det är en bra lösning där en pop-up-meny direkt visar på dataskärmarna  var den som larmat befinner sig”.

Du kan läsa mer om denna installation här; http://www.lotsab.se/personlarm/ekotek/bromma-stadsdels-forvaltning/

En stor entreprenad för Eyesec Larmteknik

-  Givetvis var det väldigt glädjande att vi fick den stora säkerhetsentreprenaden vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Med 180 repeatrar/positioner och drygt 60 larmsökare i fyra EkoTek-anläggningar blev det ett stort system men den trådlösa tekniken gjorde ändå att installationerna gick smidigt. Värdefullt för oss var också samarbetet med LOTS Security som när väl installationerna var klara tog ansvar för driftsättningen och utbildningen, säger Christer Holmstedter som ansvarar för försäljningsarbetet på Eyesec Larmteknik i Årsta.

Det var år 2000 som Eyesec Larmteknik startade verksamheten. Den bärande idéen som företaget arbetar efter är ”flexibilitet inför varierande kundkrav – ingen lösning är den andra lik”.

-  Flexibiliteten hos EkoTek hade vi stor nytta av i projektet i Spånga-Tensta och det är verkligen ett personlarm där lösningen går att anpassa till de mest skiftande kundbehov, säger Christer med ett leende.

Eyesecs ambition är att ta helhetsansvar för alla typer av säkerhetssystem. Kombinationen av välbeprövad teknik som exempelvis EkoTek och skickliga installatörerar samt tekniker gör också att företaget kan garantera sina kunder optimala systemprestanda och anläggningar med minimalt underhållsbehov. En snabb genomgång av Eyesecs senaste projekt visar också att företaget noterat stora marknadsframgångar. Bland kedjekunderna finns exempelvis Mediamarkt och i början av 2013 blev det också klart att Eyesec fått förtroendet att leverera säkerhetssystemet när DHL Fright i Västberga totalrenoverar sin stora terminal. Dessa arbeten har redan startat startar och kommer att fortgå under ca två år.

Här kan du anmäla dig till LOTS Securitys nyhetsbrev: http://www.lotsab.se/bestall-vart-nyhetsbrev/