Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ännu en viktig JO-seger för en mc-klubb, Payback och bikerkulturen! Polisen kritiseras för olaga LOB-omhändertagande!

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 14:56 CET

Ännu en JO-seger för en mc-klubb, Payback och bikerkulturen!

I december 2016 vann en mc-klubb, med Payback som juridiskt ombud, och hela bikerkulturen en viktig prejudicerande seger då JO kritiserade Polisen för att ha verkställt en husrannsakan utan laga grund. Ärendet var också unikt på det sättet att Polisen medgav att de saknat lagstöd för åtgärden.

I går återupprepades saken. Red Devils MC Sala, med Payback Sverige som juridiskt ombud, och hela bikerkulturen vann ännu en seger då JO återigen beslutade att kritisera Polisen, denna gången för att ha omhändertagit två klubbmedlemmar på privat klubbområde utan att lagstöd förelegat.JO:s Diarienummer: 3902-2015.

Ur JO-beslutet

I samband med att polisen bedrev spaning mot fordon på en fastighet med koppling till en mc-klubb konfronterades de av två personer som bad dem lämna platsen. Polisen gjorde bedömningen att de båda personerna på grund av
alkoholpåverkan utgjorde en fara för sig själva och för annan, och omhändertog dem med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).

I beslutet uttalar JO att det utgör ett betydande intrång i den omhändertagnes integritet att bli omhändertagen för berusning. JO framhåller att polisen får använda sina maktbefogenheter endast när lagens förutsättningar är uppfyllda och att det alltid måste ske med gott omdöme, samt att en polis aldrig får låta sig påverkas av irritation
och ilska.

För att ett sådant omhändertagande ska kunna komma i fråga måste berusningsgraden vara så framträdande att den enskilde behöver tas om hand av den anledningen.

JO – som bl.a. haft tillgång till en filmupptagning av delar av ingripandet – kommer till slutsatsen att de omhändertagna inte på grund av berusning utgjorde en fara för sig själva eller för någon annan på det sätt som avses i 1 § LOB. Polisernas bedömning kan inte anses ligga inom ramen för vad som är godtagbart, vilket står än mer klart när man tar hänsyn till den restriktivitet som gäller vid omhändertaganden på privat område. Polismyndigheten kritiseras för att de båda personerna omhändertagits med stöd av LOB utan att det fanns grund för det.

Paybacks kommentar

För det första vill vi uppmärksamma vikten av att filma varje gång ni blir utsatta för polisinsatser! Filmen spelade en avgörande roll i JO-ärendet på det sättet att det tydligt framgick för JO att personerna överhuvudtaget var så gravt berusade att de inte kunde ta vara påsig själva som är lagens krav för omhändertagande.

Varje seger hos JO är väldigt viktig och att bikerkulturen två gånger på två månader på detta sätt förmått JO att utdela kritik mot polisen är självklart extremt värdefullt för bikers! Det påvisar direkt för beslutsfattare, forskare, media och politiker att vi faktiskt har grund för att tala om pågående förföljelser och trakasserier från myndigheternas sida. På ett sätt som ger ökad tyngd och trovärdighet för våra artiklar och för våra hävdanden i sak.

Läs mer om JO-anmälningen och utredningen ovan

Läs även om decemberärendet: Viktig Prejudicerande Seger för mc-klubb, Payback och bikerkulturen! JO kritiserar polisen för olaga husrannsakan hos mc-klubb!

Om Lob-lagen

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80