Broström AB

Ännu ett nytt fartyg till Broströms flotta - BRO GRATITUDE

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 14:26 CET

Den nya produkttankern, BRO GRATITUDE, på 7 600 dwt, som sjösattes den 4 oktober i år har nu levererats från varvet i Holland före ursprungligen planerad leveranstid.

Fartyget är det sjunde i en serie på åtta liknande produkttankers med dubbelt skrov och hon har sysselsatts i Broströms nordeuropeiska kontraktsfart med oljeföretagen tillsammans med systerfartygen BRO GRACE, BRO GLORY, BRO GLOBE, BRO GALAXY, BRO GEMINI och BRO GENIUS.

Leveransen av det sista fartyget i den här serien av åtta nybyggen är planerad till första kvartalet 2004.

BRO GRATITUDE drivs kommersiellt av Broström medan ägarskapet delas med Erik Thun AB på 50/50 basis.

Göteborg den 1 december 2003

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.