LED & LED

Ännu ett ridhus installerar LED DOMO High Bay

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2016 14:11 CET

Publicerat 2016-02-06 av Kristofer Blockhammar

Ännu ett ridhus installerar LED DOMO High Bay

Ridhus installerar 20 stycken 120W LED DOMO High Bay90° reflektor, 6 000 - 6 500K. Armaturerna installerades 5,5 meter upp i 2 rader, med 10 armaturer per rad (en mellan varje takbalk), ridhuset är 20 x 60 meter stort.

Vid ridning bör ljuset vara 100-150 lux och vid hoppning och tävling 250-300 lux i hästens ögonhöjd. Rekommenderad minsta belysningsstyrka i häststallar är 100 lux, där rekommenderad vi LED DOMO PRO armatur. Svenska Ridsportförbundets broschyr finns här.

Majoriteten av landets idrottsanläggningar har belysning från 1970-talet och standarden på anläggningar motsvarade ofta heller inte dagens krav för tävlingar på elitnivå. Energikostnaderna är ofta ett växande bekymmer för kommunerna och genom att byta ut ett ålderdomligt belysningssystem mot modern och energisnål belysning kan man spara >45 procent av den totala energiförbrukningen eller >13 kWh per kvadratmeter. ModernLED-belysning innebär inte bara en stor klimatbesparing, investeringarna betalar sig snabbt i form av sänkta energikostnader, vilket ger mycket pengar över till annat. Energibesparingen gör ofta att hela investeringen betalar sin inom fyra år (ROI). Vid idrottsaktiviteter bör ljuset vara 300-500 lux och vid elitspel någon högre.

Till exempel Kristianstads kommun arbetar aktivt med att stötta idrottsföreningar att göra energieffektiviseringsåtgärder. Föreningar kan söka energieffektiviseringsbidraget för att byta till energieffektiv belysning (LED DOMO High Bay är energiklassad som A++, vilket är den effektivaste/högsta klassificeringen). Stödet från kommunen kan kombineras med idrottslyftet som är Riksidrottsförbundets stöd för energieffektiviseringsåtgärder.

Som professionell industribelysningstillverkare, har vi nu i över 12 år, tillverkat och sålt LED High Bay armaturer. Varje ny generation av LED High Bay armaturerutvecklas för att möta kundernas krav och belysningstillämpningar.

Genom rätt utformad belysning skapar man en god visuell miljö, ökar säkerheten mot olycksfall, motverkar ögonbesvär och andra negativa hälsoeffekter. Belysningen har också stor betydelse för att möjliggöra goda belastningsergonomiska förhållanden samt för trivseln i arbetet. Synergonomi i arbetslivet avser samspelet mellan människans seende och arbetet. Den inriktar sig därvid speciellt på seendet och synförhållanden i arbetet, att anpassa arbetsuppgiften och arbetsplatsen till människans olika förutsättningar och att vid behov hjälpa människan att anpassa sig till arbetsuppgiftens krav genom att använda speciella hjälpmedel. Arbetet kan anpassas t.ex. genom en ändamålsenlig belysning och ett väl valt arbetsavstånd med hänsyn till synobjektets detaljstorlek. I lokal utan fönster är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt den artificiella belysningen.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED