Avesta kommun

Ännu ett spadtag för bostäder i Avesta

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 16:51 CEST

”Första spadtaget” togs idag på förmiddagen på tomten Jansbo 3 vid polishuset centralt i Avesta, adressen är Kungsgatan 48. 

På plats fanns bland andra kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson, kommundirektör Anders Friberg och markchef Ulf Lademyr samt representanter för SHC i Avesta AB och Carpenter i Mälardalen AB.

Tomten har en areal på 4862 m². Byggnationen sker enligt en befintlig detaljplan upprättad år 1990. Byggnationen är en positiv effekt av kommunens bostadsprojekt som påbörjades under 2015. 

Här kommer SHC (Swedish House Construction) i samarbete med Carpenter (som kommer att leverera husen) att bygga fem faluröda punkthus i två våningar, så kallade cityvillor med fyra lägenheter per hus. I förra veckan startade byggandet och det beräknas vara klart innan sommaren 2017. Man har valt att bygga enbart hyresrätter i varierande storlekar och satsar på så kallad passivhus där man har valt välisolerade produkter som är hållbara och energisnåla. "Vi har pratat ett tag om att bygga så det är bra att det påbörjas nu. Intresset för lägenheterna kommer att vara jättestort" säger Isacsson. SHC och Carpenter planerar dessutom för ytterligare 15 hyresrätter centralt i Avesta, dessa kommer förhoppningsvis att stå klara vid årsskiftet 2017/2018. Byggandet har tagit form snabbt och det beror delvis på ett bra samarbete med kommunen menar Åhlin Bilalovic på Carpenter: "Det har varit ett bra samarbete med kommunen och vi märker att man vill Avestabornas bästa här".

På bilden syns från vänster Stefan Gustavsson SHC, John Granberg SHC, John Björn SHC; Elma Åhlin Bilalovic Carpenter, Lars Isacsson kommunstyrelsens ordförande samt Anders Friberg, kommundirektör. 

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.