Kvadrat

”Ännu ett steg i rätt riktning” - Kvadrat Kommunikation sjösätter nytt tjänstepaket

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:47 CET

Kvadrat Kommunikation profilerar sig på marknaden genom att vara experter på strukturellt förpackade kommunikationstjänster samt interimslösningar med kommunikationsexperter.

”- Vi kommer att revolutionera marknaden när det här lanseras”, menar Hans Uhrus, VD Kvadrat Kommunikation.

En av dessa tjänster är outsourcing av informationsavdelningar, främst för mellanstora bolag.

- Vi har fått signaler från marknaden att det här ligger alldeles rätt i tiden och planerar nu att pinpointa ett antal testkunder och presentera den här idén, berättar VD Hans Uhrus.

I samband med detta har Kvadrat anslutit sin fjärde kommunikationskonsult – Lisa Alexandersson. Lisa, som har ett förflutet både som projektledare på reklambyråer och som kommunikationschef på SICK AB, arbetar redan med outsourcade avdelningar och är kommunikationschef på deltid för två separata bolag.

- Företag i denna storlek behöver stöd av erfarna och effektiva kommunikatörer som på deltid kan gå in och ta ett helhetsgrepp om deras externa och interna kommunikation. Tillsammans med Kvadrat kan jag bredda och stärka erbjudandet ytterligare både till befintliga och nya kunder, till exempel genom att ställa fler specialistkompetenser till deras förfogande, säger Lisa Alexandersson.

Lång erfarenhet av kommunikation är något hon delar med Kvadrat Kommunikations samtliga konsulter. Och rekryteringen fortsätter.

– Lisa tar med sig 18 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation till Kvadrat, främst från privat men även från offentlig sektor och det är mycket glädjande att få hälsa henne välkommen, fortsätter Hans.

- Vi arbetar nu för att fortsätta stärka vårt kunderbjudande inom framför allt strategisk kommunikation, PR, IR och interninformation, avslutar Hans Uhrus.

Kvadrats Kommunikation har höga målsättningar och satsar på att vara en av topp tio kommunikationsbyråer på den svenska marknaden inom tre år. Då måste man upp på omkring 50 miljoner kronor i omsättning, vilket med den här rekryteringstakten är en högst reell målsättning.

Är du den vi söker eller känner du någon som passar in i Kvadratfamiljen? Kontakta VD Hans Uhrus direkt!

För mer information kontakta

Hans Uhrus, VD Kvadrat Kommunikation, 0768 950101, hans.uhrus@kvadrat.se

Kvadrat Kommunikation – våra kunders specialister

Kvadrat Kommunikation är ett personalägt konsultbolag med fokus på kundernas behov och konsulternas välbefinnande och utveckling. Kvadrat resursbemannar kommunikationsuppdrag med marknadens bästa och mest attraktiva konsulter och tillhandahåller strukturellt förpackade kommunikationstjänster till både företag och offentlig sektor. Kvadrat etablerades 1988 och har kontor i Stockholm, Malmö och Linköping. Årsomsättningen är 200 MSEK.