Psykologisk Metod

Ännu ett svenskt arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL (Den Norske Veritas)

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 09:37 CEST

Nu finns två svenskutvecklade arbetspsykologiska tester som är granskade och godkända, för användning i Sverige, av det internationella certifieringsorganet Det Norska Veritas Certification. DNV-GL tog förra året över all certifiering av personlighetstester i Sverige från Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP. Sedan dess har JobMatch Talent och Psykologisk Metods UPP personlighet och UPP problemlösning klarat granskningen och fått sina certifikat.

–Certifieringen visar för köpare vilka tester som är tillförlitliga och faktiskt fungerar som leverantören säger. Det vore positivt både för köpare och för branschen som helhet om fler aktörer genomgår certifieringsprocessen, säger Lennart Sjöberg, professor i psykologi och grundare av Psykologisk Metod AB.

Företaget sysslar med forskning, utveckling och tillämpning av modern psykologi i arbetslivet. Vi är intensivt sysselsatta inom områdena personlighetspsykologi och socialpsykologi/riskattityder. Rapporter finns tillgängliga gratis på vår hemsida. Internationella publikationer kan laddas ner från professor Lennart Sjöbergs personliga hemsida. Mycket av verksamheten kommenteras på hans blogg.