Röda Korset Lokalt

Äntligen är Mentor till Mentor - en fadderverksamhet verklighet i Växjö!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 14:06 CEST

Växjö kommun och Växjö rödakorskrets har tillsammans startat ett projekt som heter Mentor till mentor – en fadderverksamhet. Detta projekt är ett resultat av samarbetsparternas uppfattning att mångfald innebär en öppen och bejakande kultur vilket är av stor vikt för Växjös kommuninvånare. Integration berör alla människor. Den handlar om mänskliga möten, där vi samspelar och låter oss inspireras av varandra. 

Målet med projektet är att underlätta integrationen för nyanlända personer med utländsk bakgrund. Projektet är utarbetat så att den nyanlända och den svensktalande faddern ska erbjudas ett forum att ingå ett mentorskap som bygger på givande och tagande av erfarenheter, med respekt för varandras likheter och olikheter. Syftet med projektet är ett ömsesidigt utbyte mellan individer och familjer. De nyanlända får ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan de svensktalande fadderarna får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer.

Härmed bjuder samarbetsparterna till en presskonferens för att besvara ytterligare frågor angående detta samarbete. Konferensen hålls på Växjö rödakorskretsens lokaler, på Arabygatan 31 i Växjö.

Datum: 21 maj 2012

Tid: 14:00

Närvarande:

Benny Johansson, ordförande, Nämnden för Arbete och Välfärd

Monika Johansson, ordförande, Växjö rödakorskrets

Leif Johansson, styrelseansvarig för integration, Växjö rödakorskrets

Anna Bertland, tjänsteman, Växjö kommun

Shler Lotfollahi, integrationssamordnare, Växjö rödakorskrets

För mer information kontakta:

Shler Lotfollahi, Integrationssamordnare, Växjö rödakorskrets

0470 – 460 41 eller 070 – 384 08 64 

Shler.redcross@telia.com

www.redcross.se/vaxjo