RFSL

Äntligen: assisterad befruktning för ensamstående i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 17:11 CEST

RFSL välkomnar regeringens utredares förslag om att ge ensamstående tillgång till assisterad befruktning. Dock menar RFSL att ordet ”kvinna” i lagtexten bör bytas ut mot det könsneutrala ”person”.

- Lagstiftningen måste återspegla det faktum att det idag, sedan tvångssteriliseringarna av transpersoner togs bort, också finns män som kan bära och föda barn. Vi förutsätter tills vidare att tillgången till assisterad befruktning nu kommer att gälla alla ensamstående, oavsett kön, men vill se en justering av lagtexten, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Regeringens utredare, lagman Eva Wendel Rosberg, föreslår i det delbetänkande som presenterades idag att det från och med 1 juli 2015 ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård. Det är något RFSL arbetat för under många år och redan i mars 2012 röstade riksdagen igenom ett förslag om att regeringen ”skyndsamt” skulle återkomma med lagstiftning på området.

Att fler personer nu kommer att ges tillgång till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård kommer samtidigt ställa ökade krav på denna att också i verkligheten kunna erbjuda assisterad befruktning inom rimlig tid. RFSL menar att det behövs ett antal andra förändringar i lagen om genetisk integritet för att underlätta för alla de personer som önskar bli föräldrar genom assisterad befruktning. Den möjlighet som redan idag finns för privata kliniker att erbjuda givarinsemination har inte fått till följd att sådana kliniker, med något enstaka undantag, börjat erbjuda detta. RFSL kräver därför att barnmorskor ges möjlighet att genomföra insemination med donerad sperma utan överinseende av läkare med specialistkompetens, och att förbudet mot att i vinstsyfte sälja spermier till en mottagning upphävs.

- I Sverige finns ingen motsvarighet till de danska klinikerna, till exempel Storkkliniken, som många personer nu reser till från Sverige. Vi vill se förenklingar i lagen som skulle kunna göra detta möjligt. Samtidigt är det oerhört viktigt att landstingen tar ett ökat ansvar för att inom rimlig tid erbjuda dessa behandlingar till de som efterfrågar dem. Vi vill också att vården ska ske på lika villkor över hela landet, och även vara tillgänglig för vänner som önskar bli föräldrar tillsammans, säger Ulrika Westerlund.

RFSL ser även med stor förväntan fram emot utredningens fortsatta arbete med att nu ta sig an frågorna om bland annat embryodonation, surrogatmödraskap och könsneutral föräldraskapspresumtion.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se