Länsstyrelsen i Kronobergs län

Äntligen beslut om bredbandsstöd

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 08:00 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd till bredbandsinvesteringar i Kronobergs län för ansökningar som kommit in fram till den 15 september 2015.

Tillgängliga medel i denna ansökningsomgång uppgick till 58,3 Mkr. Av de 35 ansökningar som kom in i denna första omgång har pengarna fördelats enligt följande:

IP-Only Networks AB, projekt Bolmsö m.fl., Ljungby kommun - 17,8 Mkr
Hannabads Fiber Ekonomisk förening, Markaryds kommun - 11,2 Mkr
Ekonomisk förening Växjö East Fibre, Växjö kommun - 5,7 Mkr
Alsterns Fibernät Ekonomisk förening, Uppvidinge kommun - 2,9 Mkr
Ljungby Energinät AB, projekt Viggsjö m.fl., Ljungby kommun - 4,3 Mkr
Wexnet AB, projekt Asa Byanät, Växjö kommun - 4,7 Mkr
Ljungby Energinät AB, projekt Tannåker, Ljungby kommun - 5,7 Mkr
Wexnet AB, projekt Väckelsång, Tingsryds kommun - 2,3 Mkr

- Det känns väldigt bra att vi äntligen kunnat ta beslut, säger funktionsledaren Anders Meijer. På grund av olika omständigheter som vi inte kunnat påverka, har processen för att komma hit varit minst sagt långdragen. Efter ett par års uppehåll kan man nu komma igång med att utveckla landsbygdens fibernät igen. Det är emellertid bekymmersamt att många får vänta ytterligare en tid på beslut och att de pengar som avsatts långt ifrån kommer att räcka till alla.

De ansökningar som uppfyllde kraven men som inte uppnådde tillräckligt med poäng för att bli prioriterade, deltar automatiskt i nästa omgång tillsammans med de fem ansökningar som inkom mellan den 16 september och den 30 november 2015. När nästa beslut kan komma till stånd beror på när ytterligare medel ställs till förfogande.

Kontakt i detta ärende:
Anders Meijer, Funktionsledare Tillväxt och Landsbygd
010-223 74 15

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se