Femmis

Äntligen blir våra familjer lagliga

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2016 23:12 CET

Med en ny lag som tillåter assisterad befruktning för ensamstående slipper ensamstående med barnlängtan äntligen åka utomlands. Istället kan de åka till närmaste fertilitetsklinik för att få behandling. En ny lag innebär också en förändrad och mer jämlik syn i samhället på olika sorters familjebildning.

– Det är en oerhört efterlängtad och glädjande lag för oss, säger Sophia Nilsson, ordförande i föreningen Femmis.

Den 13 januari voterar Riksdagen om lagförslaget som ger ensamstående rätt till assisterad befruktning i Sverige. Lagförslaget har behandlats sedan 2012, och samtliga riksdagspartier utom KD och SD har bifallit det i socialutskottet. Det är ytterst sannolikt att det kommer att bli en ny lag i Sverige som ger ensamstående rätt till fertilitetsbehandling på samma ekonomiska och medicinska villkor som par har idag.

Föreningen Femmis (Frivilligt Ensamstående Mammor med Inseminering/IVF) har varit delaktig i utredarnas arbete med lagförslaget och för deras medlemmar är en ny lag naturligtvis mycket glädjande.

– Främst är vi glada för våra barns skull, säger Sophia Nilsson, ordförande i Femmis. Både de barn som redan finns och de som kommer att födas framöver. En ny lag är en stark signal om att de är önskade i samhället.

Den nya lagen ger ett erkännande om att en familj med en förälder är en fullständig familj.

– Nu kan vi och våra barn trygga möta barnomsorg, skola och vård och veta att samhället inte sanktionerar ett ifrågasättande av våra barn och vårt sätt att bilda familj, säger Sophia Nilsson.

Det finns fortfarande mycket att göra inom familjepolitiken. Femmis ser fram emot en utredning av föräldraförsäkringen som bör leda till förbättringar för ensamstående. Det handlar bland annat om att föräldradagar ska kunna överlåtas. Samhället är i många avseenden anpassat för kärnfamiljer, och mycket kan göras för att underlätta för ensamföräldrar och deras barn. Femmis hoppas och tror att den nya lagen kommer att medföra att det ensamma föräldraskapet uppvärderas och att samhället ser den kraft och glädje som finns hos så många ensamstående föräldrar.

Propositionen:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Assisterad-befruktning-for-ens_H203127/?text=true

Kontakt: press@femmis.se

Femmis är en förening för ensamstående som funderar på att bli, försöker bli eller har blivit förälder genom graviditet efter assisterad befruktning med donator på klinik.

. Vi:

  • har idag över 700 medlemmar i olika faser i processen att bli förälder.
  • arbetar för att skapa nätverk för medlemmarna och deras barn genom träffar och läger.
  • sprider information om ensamståendes möjligheter att få och leva med barn.
  • arbetar aktivt för att assisterad befruktning ska bli tillgängligt även för ensamstående i Sverige.
  • tar fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner, i syfte att informera om vår och våra barns situation i för ett smidigt bemötande.
  • tar del av och bidrar till svensk och internationell forskning som rör vår och våra barns situation.

Läs mer om oss på femmis.se