Sveriges Makalösa Föräldrar

Äntligen en utredning om ensamföräldrar! Nyhetsbrev vecka 17

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 10:46 CEST

Äntligen en utredning om ensamföräldrar!
En ny rapport från Försäkringskassan visar att i mitten av 90-talet hade 13 procent av ensamföräldrarna låg inkomst. Idag är siffran mer än fördubblad, 29 procent lever med låg inkomststandard.

Rapporten är en av många som visar ensamföräldrars allt mer utsatta situation. Socialdepartementet bekräftar att de arbetar med direktiv till en utredning om ensamföräldrar. Utredningen ska titta på ensamföräldrars ekonomi och hur man bäst kan tillgodose barnens behov.

- Vi har sett det allvarliga läget i flera år och efterfrågat en utredning säger Makalösa Föräldrars Helene Sigfridsson. Det är positivt att socialdepartementet äntligen tar itu med frågan, för oss betyder en utredning med förslag till åtgärder mycket, det visar vilja till förbättring.

- Vi hoppas att den familjepolitiska debatten nu flyttar fokus från kärnfamiljens livspussel till hur vi kan minska barnfattigdomen.
Sveriges Makalösa Föräldrar kommer att samla in medlemmar och andra intresserades tankar om hur direktiven till utredningen bör utformas och sedan skicka dem till socialdepartementet för kännedom. Har du några tankar så hör av dig redan nu till helene@makalosa.orgNu startar vår kampanj i en mycket laddad fråga:

Daltar vi med papporna?

Den 8 maj bjuder Sveriges Makalösa Föräldrar in till en konferens om jämställt föräldraskap. Budskapet är att samhället bör ha lika förväntningar på föräldrar oavsett kön.
Kampanjen har två delar, dels vill vi se mer förebyggande arbete till blivande föräldrar för att undvika konflikter i framtiden, och dels vill vi få fram möjliga metoder för konfliktlösning mellan föräldrar.

Med konflikter menar vi inte relationer där våld förekommer, utan med konflikt menar vi föräldrar som ligger i tvist om umgänge eller vårdnad för barnet eller på andra sätt har svårt att komma överens om omsorgen för barnet.

- Om vi bemöter män och kvinnor lika som föräldrar bör fler män bli barnorienterade och omsorgsinriktade. Vi tycker att det är rimligt med höga krav på omsorg och ansvarstagande på föräldrar som vill vara vårdnadshavare, säger projektledare Helen Rydberg.

- Idag har våldsverkare, missbrukare eller en allmänt slarvig och frånvarande förälder stor juridisk rätt över sina barn och kan hindra dem från att delta i stödgrupper, få läkarvård eller välja skola, berättar Helen Rydberg. Vi vill att samhället har funktioner för att tidigt upptäcka att dessa föräldrar inte alltid är lämpliga som vårdnadshavare.

- Ska vi nå en förändring för barnen måste vi ta ett helhetsgrepp och involvera båda vårdnadshavarna i ansvaret för barnet och inte bara förvänta allt ansvar och omsorg ska skötas av mamman som om det vore medfött att hon skulle vara en god förälder, medan vi daltar med pappan och uppmuntrar till föräldraskap som om det vore något frivilligt åtagande, säger Helen Rydberg.

- Frågorna är laddade och vi får starka reaktioner från våra medlemmar, berättar Helene Sigfridsson, generalsekreterare. För oss är det en tydlig signal att vi har långt kvar att arbeta innan jämställt föräldraskap blir något självklart. Vi vet att ju mer jämställda föräldrarna är - desto färre konflikter blir det, och den kunskapen är vår drivkraft i kampanjen.

Makalösa Föräldrar vill påverka MVC och familjerätten att införa så kallade jämställda föräldrasamtal inför faderskapsbekräftelse, och innan barnet är fött, för alla föräldrar. Oavsett om de bor ihop eller inte, just för att i tid upptäcka destruktiva relationer. Alla föräldrar är inte lämpliga som vårdnadshavare.

I samband med kampanjen skickas en enkät ut till separerade föräldrar för att eftersöka deras förslag till gemensamma och kanske samhälleliga lösningar på konflikter som skulle underlätta för föräldrar att komma överens. Enkäten går till medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar. Nu vill vi ta till vara denna erfarenhet och hitta bra lösningar att erbjuda föräldrar i tvist.

Läs mer och anmäl dig till konferensen.

Helsingborgs dagblad skriver om kampanjen
http://hd.se/familjeliv/2009/04/21/kampanj-foer-ensamstaaende/


Bloggat om Makalösa
Anti Avsan, moderat riksdagsledamot om jämställt föräldraskap
http://antiavsan.blogspot.com/2009/04/uppmarksammade-forslag.html

Carls konsumentblogg om ensamföräldrars ekonomi
http://konsumenter.se/blogg/?p=3322