LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

”Äntligen ett beslut om jordbrukspolitiken”

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 10:00 CEST

- Efter ett år av ovisshet känns det skönt att beslut äntligen är fattat i Bryssel, säger LRFs ordförande Caroline Trapp. Jordbruket är beroende av långsiktiga spelregler och nu finns dessa på plats. Men jordbrukspolitiken blir inte enklare med beslutet. Tvärtom blir den snårigare än någonsin.

LRF anser att beslutet är väsentligt bättre än ursprungsförslaget. Men att EUs jordbruksministrar valt en krånglig väg för att lindra effekterna för mjölk- och köttbönderna. Beslutet är långsiktigt och ger en bra grund för förhandlingarna i världshandelsorganisationen WTO.

- Förslaget med delvis frikopplade ersättningar innebär att man bibehåller en koppling mellan bondens insats och den ersättning han får från EU. Därmed minskas risken för att produktion av spannmål, kött och mjölk slås ut i sämre bygder. Detta är naturligtvis bra och helt nödvändigt för att klara en fortsatt produktion i Sverige.

- Den ökade byråkrati som kan bli följden blir sannolikt ett nödvändigt pris för att svenska bönder även i fortsättningen ska kunna förse svenska konsumenter med svensk mat.

- Vi ser fram emot överläggningar med regeringen när det gäller hur beslutet ska tillämpas i Sverige. Vår ambition, och den tror jag att vi delar med regeringen, är att hitta lösningar som ger förutsättningar för tillväxt i den gröna näringen.

- Beslutet innebär också flera utmaningar: Att bygga produktionsersättningar på historisk produktion kan göra det svårt för nystartare och bönder som vill investera. Beslutet innebär tuffare villkor för mjölkbönderna. Friheten till nationella särlösningar kan också snedvrida konkurrensen mellan EU-länder.

Reformen får också ekonomiska konsekvenser. En grov uppskattning visar att det svenska jordbrukets intäkter nu minskas med drygt en halv miljard.

- Detta gör det extra angeläget att det svenska jordbruket befrias från de produktionsskatter som inte finns i andra EU-länder, säger Caroline Trapp.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Höök, presschef LRF tel: 070 – 521 52 07