Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Äntligen genombrott för EU-patent

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:36 CET

-Nu kan Europas innovatörer äntligen börja andas friare, säger S-parlamentariker Olle Ludvigsson med anledning av att Europaparlamentet i dag godkände att de länder som så önskar skapar ett gemensamt EU-patent.

-Det här är ett stort steg mot ett mer innovationsvänligt företagsklimat i Europa. Patenten blir både enklare och billigare att hantera. Att ett patent i dagsläget kostar tio gånger mer inom EU än i USA är långtifrån rimligt, fortsätter Olle Ludvigsson.

Ett minus med det nya patentsamarbetet är att det bara omfattar de länder som aktivt väljer att delta. Spanien, Italien och kanske ytterligare några länder kommer att ställa sig utanför eftersom de inte accepterar kompromisslösningen att endast ha engelska, franska och tyska som patentspråk.

-Det är naturligtvis beklagligt att regelverket till att börja med inte täcker alla 27 medlemsstater. Om samarbetet bara kommer igång talar dock mycket för en ketchupeffekt där även skeptikerna till sist ansluter sig. Det kommer att bli alldeles för dyrt att stå utanför, avslutar Olle Ludvigsson.

Bakgrund

Skapandet av ett EU-patent är en fråga som har dragits i långbänk i decennier. Förra året kom medlemsstaterna överens om hur reglerna för ett sådant patent borde se ut, men lyckades inte lösa översättningsfrågan. Italien och Spanien vägrade acceptera kommissionens förslag om att engelska, franska och tyska skulle bli de enda patentspråken. Eftersom det visade sig omöjligt att komma vidare begärde tolv länder – inklusive Sverige – att få inleda ett så kallat fördjupat samarbete på området. Detta innebär att dessa länder går före med gemensamma patentregler och att övriga länder kan ansluta sig när de vill. Efter det att parlamentet nu sagt ja till det fördjupade samarbetet går frågan vidare till rådet för slutgiltigt godkännande. Därefter vidtar arbetet med att utforma detaljerna i det nya patentregelverket.

David Ljung
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
+32 2 283 16 64