Jernhusen AB

Äntligen kan Jernhusen genomföra försäljningen av Gullbergsvass till Göteborgs Stad

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 16:20 CET

Gullbergsvassområdet intill Centralstationen är ett viktigt utvecklingsområde för Göteborg. Området är lika stort som 30 fotbollsplaner (24 hektar).

En överenskommelse om villkoren för förvärvet av Gullbergsvassområdet inklusive ”Vita huset” från Jernhusen till kommunen tecknades redan för två år sedan. I gengäld förvärvar Jernhusen markområdet framför Centralstationen för taxiangöringen som nu utvecklats till en väl fungerande taxistation.

– Jernhusens affärsidé är bland annat att utveckla järnvägsstationer. Vi har spännande visioner för Centralstationsområdet i Göteborg i framtiden, säger Per Berggren, Jernhusens vd. Det handlar om nya entréer och butiker, men också omfattande kontorshus. De planer vi skissar på är avhängiga besluten om Västlänkens placering.

– Våra planer är att utveckla området till en ny central stadsdel i Göteborg. Arbetet med detaljplanen kommer att starta inom några år, säger Lars Ivarson, stadsbyggnadsdirektör på Göteborgs Stad.

Bytesaffären innehåller många delaffärer som är juridiskt komplicerade, inte minst fastighetsbildningsfrågorna. Dessa har tagit lång tid att reda ut men nu är alla knutar lösta. Inom markområdet ingår också en godsterminal på totalt 70 000 kvadratmeter lokalyta till kommunen.


På fredagen utväxlades avtalen mellan Jernhusen och Göteborgs Stad.För mer information kontakta:

Per Berggren, Vd Jernhusen
08-410 626 01
Lars Ivarson, Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad
0707-61 17 50
Sten Hultquist, Projektchef Jernhusen
070-762 48 30